Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Β’ Κύκλο Επιτάχυνσης έχει παρέλθει.